8. 7. 2020  10:05      Ivan        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta ekonómie a podnikania


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Štúdia uskutočniteľnosti nového výrobku
Stav témy: schválené (prof. Ing. Rastislav Rajnoha, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Ing. Hana Krchová, Ph.D.
Fakulta:
Fakulta ekonómie a podnikania
Garantujúce pracovisko:
Ústav manažmentu a marketingu - FEP
Max. počet študentov:
2
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol: Ing. Hana Krchová, Ph.D.
Anotácia:
Cieľom bakalárskej práce je na základe analýzy trhu a konečného spotrebiteľa navrhnúť nový výrobok o ktorý by sa malo rozšíriť súčasné portfólio firmy. Súčasťou práce bude tiež vyhodnotenie ekonomickej výhodnosti danej inovácie.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia