8. 7. 2020  8:45      Ivan        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta ekonómie a podnikania


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Optimalizácia projektového riadenia vo vybranej organizácii
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Rastislav Rajnoha, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta: Fakulta ekonómie a podnikania
Garantujúce pracovisko: Ústav manažmentu a marketingu - FEP
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Hana Krchová, Ph.D.
Anotácia:
Cieľom práce je analyzovať aktuálny stav projektového riadenia vo vybranej organizácii, identifikovať problémové miesta a navrhnúť opatrenia na ich odstránenie. Súčasťou práce bude aj ekonomické zhodnotenie prínosov predložených návrhov.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia