12. 8. 2020  9:29      Darina        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta ekonómie a podnikania


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy: Analýza kompetencií projektových manažérov vo vybranej spoločnosti
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Rastislav Rajnoha, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta ekonómie a podnikania
Garantujúce pracovisko:
Ústav manažmentu a marketingu - FEP
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol:
Anotácia:
Cieľom práce je zrealizovať analýzu a vyhodnotenie kompetencií projektových manažérov vo vybranej spoločnosti. Na základe spracovanej analýzy navrhnúť možnosti ďalšieho vzdelávania projektových manažérov.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia