Prehľad vypísaných tém - Fakulta ekonómie a podnikaniaHelp


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Analýza kompetencií projektových manažérov vo vybranej spoločnosti
Stav témy: schválené (prof. Ing. Rastislav Rajnoha, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta: Fakulta ekonómie a podnikania
Garantujúce pracovisko:
Ústav manažmentu a marketingu - FEP
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol: Ing. Hana Krchová, Ph.D.
Anotácia:
Cieľom práce je zrealizovať analýzu a vyhodnotenie kompetencií projektových manažérov vo vybranej spoločnosti. Na základe spracovanej analýzy navrhnúť možnosti ďalšieho vzdelávania projektových manažérov.

informaceK téme nie sú zadané žiadne obmedzenia