13. 7. 2020  12:02      Margita        
Univerzitní informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta ekonómie a podnikania


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Etické zásady v medzinárodnej marketingovej komunikácii
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Rastislav Rajnoha, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta ekonómie a podnikania
Garantující pracoviště:
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl:
Anotace: Cieľom diplomovej práce je analýza a dodržiavanie etických zásad v marketingovej komunikácii v podnikateľskej sfére. Teoretická časť bude obsahovať etické zásady a dodržiavanie etického kódexu, teoretické prístupy k marketingu, a marketingový mix. V praktickej časti bude práca zameraná na analýzu zhodnotenia etiky v aktivitách obchodných firiem v podmienkach Slovenskej republiky a vybraných krajín EÚ s konkrétnym zameraním na oblasť marketingovej komunikácie. Na základe výsledkov budú navrhnuté odporúčania v oblasti danej problematiky.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení