8. 7. 2020  9:21      Ivan        
Univerzitní informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta ekonómie a podnikania


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu:
Koncept CSR ako nástroj modernej komunikácie v medzinárodnom marketingu
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Rastislav Rajnoha, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta ekonómie a podnikania
Garantující pracoviště:
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: doc. Ing. Soňa Chovanová Supeková, PhD.
Anotace:
Cieľom diplomovej práce bude analyzovať CSR ako spôsob budovania image tak z teoretického hľadiska, ako aj z praktického hľadiska. V teoretickej časti diplomovej práce budú zadefinované pohľady na CSR, možnosti a spôsoby implementácie týchto prístupov v konkrétnom podniku pôsobiaceho v medzinárodnom prostredí. Cieľ diplomovej práce naplní praktická časť, ktorá bude analyzovať konkrétny projekt CSR vo vybranom podniku, ktorý pôsobí na viacerých trhoch. V tejto časti budú zadefinované prístupy a prínosy a následne bude navrhnutý projekt CSR pre vybraný trh.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení