Aug 9, 2020   7:45 a.m.      Ľubomíra        
University information system

Summary of topics offered - Faculty of Economics and Business


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Koncept CSR ako nástroj modernej komunikácie v medzinárodnom marketingu
State of topic:
approved (prof. Ing. Rastislav Rajnoha, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Economics and Business
Supervising department: Institute of Management and Marketing - FEP
Max. no. of students:
1
Academic year:
2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Soňa Chovanová Supeková, PhD.
Annotation:
Cieľom diplomovej práce bude analyzovať CSR ako spôsob budovania image tak z teoretického hľadiska, ako aj z praktického hľadiska. V teoretickej časti diplomovej práce budú zadefinované pohľady na CSR, možnosti a spôsoby implementácie týchto prístupov v konkrétnom podniku pôsobiaceho v medzinárodnom prostredí. Cieľ diplomovej práce naplní praktická časť, ktorá bude analyzovať konkrétny projekt CSR vo vybranom podniku, ktorý pôsobí na viacerých trhoch. V tejto časti budú zadefinované prístupy a prínosy a následne bude navrhnutý projekt CSR pre vybraný trh.

There are no limitations of the topic