16. 7. 2020  15:39      Drahomír        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta ekonómie a podnikania


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy:
Koncept CSR ako nástroj modernej komunikácie v medzinárodnom marketingu
Stav témy: schválené (prof. Ing. Rastislav Rajnoha, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Soňa Chovanová Supeková, PhD.
Fakulta: Fakulta ekonómie a podnikania
Garantujúce pracovisko:
Ústav manažmentu a marketingu - FEP
Max. počet študentov:1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Anotácia:
Cieľom diplomovej práce bude analyzovať CSR ako spôsob budovania image tak z teoretického hľadiska, ako aj z praktického hľadiska. V teoretickej časti diplomovej práce budú zadefinované pohľady na CSR, možnosti a spôsoby implementácie týchto prístupov v konkrétnom podniku pôsobiaceho v medzinárodnom prostredí. Cieľ diplomovej práce naplní praktická časť, ktorá bude analyzovať konkrétny projekt CSR vo vybranom podniku, ktorý pôsobí na viacerých trhoch. V tejto časti budú zadefinované prístupy a prínosy a následne bude navrhnutý projekt CSR pre vybraný trh.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia