Prehľad vypísaných tém - Fakulta ekonómie a podnikaniaHelp


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Koncept CSR ako nástroj modernej komunikácie v medzinárodnom marketingu
Stav témy: schválené (prof. Ing. Rastislav Rajnoha, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta: Fakulta ekonómie a podnikania
Garantujúce pracovisko:
Ústav manažmentu a marketingu - FEP
Max. počet študentov:1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol:
doc. Ing. Soňa Chovanová Supeková, PhD.
Anotácia: Cieľom diplomovej práce bude analyzovať CSR ako spôsob budovania image tak z teoretického hľadiska, ako aj z praktického hľadiska. V teoretickej časti diplomovej práce budú zadefinované pohľady na CSR, možnosti a spôsoby implementácie týchto prístupov v konkrétnom podniku pôsobiaceho v medzinárodnom prostredí. Cieľ diplomovej práce naplní praktická časť, ktorá bude analyzovať konkrétny projekt CSR vo vybranom podniku, ktorý pôsobí na viacerých trhoch. V tejto časti budú zadefinované prístupy a prínosy a následne bude navrhnutý projekt CSR pre vybraný trh.

informace
K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia