7. 8. 2020  6:45      Štefánia        
Univerzitní informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta ekonómie a podnikania


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Analýza marketingových príležitostí pre vybraný podnik cestovného ruchu
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Rastislav Rajnoha, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Soňa Chovanová Supeková, PhD.
Fakulta:
Fakulta ekonómie a podnikania
Garantující pracoviště: Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
Max. počet studentů:2
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl:
Anotace: Cieľom bakalárskej práce bude analýza marketingového mixu vybraného podniku cestovného ruchu a analýza marketingových príležitostí pre tento podnik. V teoretickej časti budú zadefinované pojmy cestovný ruch, marketing, marketingový mix.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-EMP Ekonomika a manažment podnikania

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
FEP
BEEX10241 Záverečná práca 1