Prehľad vypísaných tém - Fakulta ekonómie a podnikaniaHelp


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Analýza marketingových príležitostí pre vybraný podnik cestovného ruchu
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Rastislav Rajnoha, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta ekonómie a podnikania
Garantujúce pracovisko:
Ústav manažmentu a marketingu - FEP
Max. počet študentov:
2
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Soňa Chovanová Supeková, PhD.
Anotácia:
Cieľom bakalárskej práce bude analýza marketingového mixu vybraného podniku cestovného ruchu a analýza marketingových príležitostí pre tento podnik. V teoretickej časti budú zadefinované pojmy cestovný ruch, marketing, marketingový mix.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-EMP Ekonomika a manažment podnikania

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
FEPBEEX10241 Záverečná práca 1