Prehľad vypísaných tém - Fakulta ekonómie a podnikaniaHelp


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy: Analýza marketingovej komunikácie v startupovom podnikaní
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Rastislav Rajnoha, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Soňa Chovanová Supeková, PhD.
Fakulta:
Fakulta ekonómie a podnikania
Garantujúce pracovisko:
Ústav manažmentu a marketingu - FEP
Max. počet študentov:2
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
doc. Ing. Soňa Chovanová Supeková, PhD.
Anotácia:
Cieľom bakalárskej práce bude analýza marketingovej komunikácie vybraného startupového projektu na Slovensku alebo v zahraničí. V teoretickej časti budú zadefinované pojmy startup, startupové podnikanie, marketing, marketingový mix a marketingová komunikácia.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-EMP Ekonomika a manažment podnikania

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
FEP
BEEX10241 Záverečná práca 1