9. 7. 2020  13:50      Lujza        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta ekonómie a podnikania


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy: Analýza marketingového mixu vo vybranom podniku služieb
Stav témy: schválené (prof. Ing. Rastislav Rajnoha, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
doc. Ing. Soňa Chovanová Supeková, PhD.
Fakulta:
Fakulta ekonómie a podnikania
Garantujúce pracovisko:
Ústav manažmentu a marketingu - FEP
Max. počet študentov:
2
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
doc. Ing. Soňa Chovanová Supeková, PhD.
Anotácia:
Cieľom bakalárskej práce bude analýza marketingového mixu vo vybranom podniku služieb na Slovensku alebo v zahraničí. V teoretickej časti budú zadefinované pojmy ako marketing, marketing v službách a marketingový mix.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-EMP Ekonomika a manažment podnikania

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
FEP
BEEX10241 Záverečná práca 1