Aug 12, 2020   6:19 a.m.      Darina        
University information system

Summary of topics offered - Faculty of Economics and Business


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Formulovanie podnikateľskej stratégie vo vybranom medzinárodnom podniku
State of topic:
approved (prof. Ing. Rastislav Rajnoha, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Economics and Business
Supervising department:
Institute of Management and Marketing - FEP
Max. no. of students:
1
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
Ing. Hana Krchová, Ph.D.
Annotation: Cieľom diplomovej práce bude na základe vypracovaných strategických analýz sformulovať podnikateľskú stratégiu vo vybranom medzinárodnom podniku.

There are no limitations of the topic