13. 7. 2020  14:09      Margita        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta ekonómie a podnikania


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy: Formulovanie podnikateľskej stratégie vo vybranom medzinárodnom podniku
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Rastislav Rajnoha, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta ekonómie a podnikania
Garantujúce pracovisko: Ústav manažmentu a marketingu - FEP
Max. počet študentov:1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol:
Ing. Hana Krchová, Ph.D.
Anotácia: Cieľom diplomovej práce bude na základe vypracovaných strategických analýz sformulovať podnikateľskú stratégiu vo vybranom medzinárodnom podniku.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia