Aug 9, 2020   7:03 a.m.      Ľubomíra        
University information system

Summary of topics offered - Faculty of Economics and Business


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Projekt založenia nového start-up podniku v podmienkach medzinárodného prostredia
State of topic:
approved (prof. Ing. Rastislav Rajnoha, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Hana Krchová, Ph.D.
Faculty:
Faculty of Economics and Business
Supervising department:
Institute of Management and Marketing - FEP
Max. no. of students:
2
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
Annotation:
Vypracovanie projektu na založenie nového start-up podniku pri rešpektovaní metód a nástrojov projektového manažmentu. Súčasťou práce bude aj preukázanie ekonomickej životaschopnosti budúceho podnikania v podmienkach medzinárodného prostredia.

There are no limitations of the topic