12. 8. 2020  8:13      Darina        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta ekonómie a podnikania


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Projekt založenia nového start-up podniku v podmienkach medzinárodného prostredia
Stav témy: schválené (prof. Ing. Rastislav Rajnoha, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Hana Krchová, Ph.D.
Fakulta: Fakulta ekonómie a podnikania
Garantujúce pracovisko: Ústav manažmentu a marketingu - FEP
Max. počet študentov:
2
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Hana Krchová, Ph.D.
Anotácia:
Vypracovanie projektu na založenie nového start-up podniku pri rešpektovaní metód a nástrojov projektového manažmentu. Súčasťou práce bude aj preukázanie ekonomickej životaschopnosti budúceho podnikania v podmienkach medzinárodného prostredia.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia