31. 10. 2020  20:17      Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie        
Univerzitní informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta ekonómie a podnikania


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: MOTIVÁCIE A MOTIVAČNÉ STRATÉGIE V RIADENÍ ĽUDSKÝCH ZDROJOV
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Zuzana Vincúrová, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
prof. RNDr. Beáta Stehlíková, CSc.
Fakulta: Fakulta ekonómie a podnikania
Garantující pracoviště:
Ústav ekonomiky (FEP)
Max. počet studentů:2
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl: prof. RNDr. Beáta Stehlíková, CSc.
Anotace:
Cieľom teoretickej časti je popísať súčasný stav poznatkov v oblasti motivácie a motivačných stratégií v riadení ľudských zdrojov. Cieľom praktickej časti je zhodnotiť úroveň motivácie a motivačných stratégií v riadení zamestnancov konkrétneho podniku a navrhnúť možné zlepšenia.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení