Oct 2, 2020   1:30 a.m.      Levoslav        
University information system

Summary of topics offered - Faculty of Economics and Business


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic:
MOTIVÁCIE A MOTIVAČNÉ STRATÉGIE V RIADENÍ ĽUDSKÝCH ZDROJOV
State of topic:
approved (doc. Ing. Zuzana Vincúrová, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty: Faculty of Economics and Business
Supervising department:
Institute of Economy - FEP
Max. no. of students:2
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
Annotation:
Cieľom teoretickej časti je popísať súčasný stav poznatkov v oblasti motivácie a motivačných stratégií v riadení ľudských zdrojov. Cieľom praktickej časti je zhodnotiť úroveň motivácie a motivačných stratégií v riadení zamestnancov konkrétneho podniku a navrhnúť možné zlepšenia.

There are no limitations of the topic