2. 7. 2020  10:16      Berta        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta ekonómie a podnikania


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy: Význam prílevu priamych zahraničných investícií pre ekonomiku Slovenska
Stav témy: schválené (doc. Ing. Zuzana Vincúrová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
prof. RNDr. Beáta Stehlíková, CSc.
Fakulta:
Fakulta ekonómie a podnikania
Garantujúce pracovisko: Ústav ekonomiky - FEP
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. RNDr. Beáta Stehlíková, CSc.
Anotácia:
Priame zahraničné investície (PZI) svojimi účinkami prispievajú k hospodárskemu rastu a konkurencieschopnosti hospodárstva. Cieľom tejto práce je predstaviť vývoj a význam alokácií priamych zahraničných investícií do ekonomiky daného štátu.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia