7. 8. 2020  23:06      Štefánia        
Univerzitní informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta ekonómie a podnikania


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Význam prílevu priamych zahraničných investícií pre ekonomiku Maďarska.
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Zuzana Vincúrová, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: prof. RNDr. Beáta Stehlíková, CSc.
Fakulta:
Fakulta ekonómie a podnikania
Garantující pracoviště: Ústav ekonomiky (FEP)
Max. počet studentů:1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl:
Anotace: Priame zahraničné investície (PZI) svojimi účinkami prispievajú k hospodárskemu rastu a konkurencieschopnosti hospodárstva. Cieľom tejto práce je predstaviť vývoj a význam alokácií priamych zahraničných investícií do ekonomiky daného štátu.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení