8. 7. 2020  10:04      Ivan        
Univerzitní informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta ekonómie a podnikania


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu: Význam prílevu priamych zahraničných investícií pre ekonomiku Poľska
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Zuzana Vincúrová, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Fakulta ekonómie a podnikania
Garantující pracoviště:
Ústav ekonomiky (FEP)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl:
prof. RNDr. Beáta Stehlíková, CSc.
Anotace:
Priame zahraničné investície (PZI) svojimi účinkami prispievajú k hospodárskemu rastu a konkurencieschopnosti hospodárstva. Cieľom tejto práce je predstaviť vývoj a význam alokácií priamych zahraničných investícií do ekonomiky daného štátu.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení