2. 7. 2020  10:44      Berta        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta ekonómie a podnikania


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Význam prílevu priamych zahraničných investícií pre ekonomiku Českej republiky
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Zuzana Vincúrová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta ekonómie a podnikania
Garantujúce pracovisko:
Ústav ekonomiky - FEP
Max. počet študentov:1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol: prof. RNDr. Beáta Stehlíková, CSc.
Anotácia: Priame zahraničné investície (PZI) svojimi účinkami prispievajú k hospodárskemu rastu a konkurencieschopnosti hospodárstva. Cieľom tejto práce je predstaviť vývoj a význam alokácií priamych zahraničných investícií do ekonomiky daného štátu.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia