14. 7. 2020  11:54      Kamil        
Univerzitní informační systém

Přehled vypsaných témat - Paneurópska vysoká škola


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Medzinárodná spolupráca pri zaisťovaní digitálnych dôkazov v trestných veciach
Stav tématu: schváleno (prof. JUDr. Peter Polák, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta práva
Garantující pracoviště:
Ústav verejného práva (FP)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl: prof. JUDr. Jozef Záhora, PhD.
Anotace:
Skutočnosť, že internej je médium, ktoré nepozná hranice spôsobuje, že elektronické služby môžu byť poskytované z ktoréhokoľvek miesta na zemi bez toho, aby sa vyžadovala fyzická prítomnosť tejto osoby v štáte, kde sa elektronické služby ponúkajú. Internet však môže byť tiež zneužitý ako prostriedok na páchanie alebo uľahčenie páchania trestného činu, vrátane závažnej kriminality ako napr. teroristických útokov. Jedným z najväčších problémov pri odhaľovaní a vyšetrovaní počítačovej kriminality je nestálosť digitálnych dôkazov. Takýto dôkaz môže byť ľahko zničený a nemusí byť zachovaný tak aby sa mohol obnoviť. Autor predstavuje možnosti justičnej spolupráce v trestných veciach pri zaisťovaní digitálnych dôkazov v cezhraničných situáciách jednak v zmysle medzinárodných zmlúv ale aj na základe nástrojov Európskej únie.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení