12. 8. 2020  7:44      Darina        
Univerzitní informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta práva


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Policajná spolupráca v trestných veciach medzi členskými štátmi Európskej únie
Stav tématu:
schváleno (prof. JUDr. Peter Polák, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
prof. JUDr. Jozef Záhora, PhD.
Fakulta: Fakulta práva
Garantující pracoviště: Ústav verejného práva (FP)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl: prof. JUDr. Jozef Záhora, PhD.
Anotace:
Európska únia rozvíja policajnú spoluprácu, do ktorej sú zapojené všetky príslušné orgány členských štátov vrátane polície a iných orgánov presadzujúcich výkon práva v špecializovaných oblastiach predchádzania alebo odhaľovania a vyšetrovania trestných činov. V zmysle čl. 87 ZFEÚ môže Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom ustanoviť opatrenia, ktoré sa týkajú zhromažďovania, uchovávania, spracúvania, analýzy a výmeny príslušných informácií; podpory odborného vzdelávania personálu, ako aj spolupráce v oblasti výmeny personálu, v oblasti zariadenia a výskumu v kriminalistike; spoločných techník vyšetrovania pri odhaľovaní závažných foriem organizovanej trestnej činnosti. Autor predstavuje vybrané formy policajnej spolupráce medzi členskými štátmi EÚ.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení