7. 7. 2020  8:13      Oliver        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta práva


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Vonkajšie funkcie štátu
Stav témy:
schválené (doc. JUDr. Boris Balog, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta: Fakulta práva
Garantujúce pracovisko:
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín - FP
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol:
doc. JUDr. Boris Balog, PhD.
Anotácia:
Bakalárska práca analyzuje jednotlivé vonkajšie funkcie štátu.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-MVD medzinárodné vzťahy a diplomacia

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.