4. 7. 2020  21:17      Prokop        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta práva


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy: Právne možnosti riešenia domáceho násilia
Stav témy:
schválené (prof. JUDr. Peter Polák, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
prof. JUDr. Peter Polák, PhD.
Fakulta:
Fakulta práva
Garantujúce pracovisko:
Ústav verejného práva - FP
Max. počet študentov:1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol:
Anotácia:
Obsah práce je zameraný na zistenie možností právneho riešenia domáceho násilia a to na základe noriem trestného práva, správneho práva a civilného práva.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia