4. 7. 2020  19:55      Prokop        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta práva


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Trestnoprávne apekty ochrany informácií
Stav témy:
schválené (prof. JUDr. Peter Polák, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta: Fakulta práva
Garantujúce pracovisko:
Ústav verejného práva - FP
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol: prof. JUDr. Peter Polák, PhD.
Anotácia:
Obsah práce je zameraný na zistenie súčasných možností ochrany informácií a to najmä normami trestného práva hmotného a trestného práva procesného. Do obsahu treba primerane zapracovať aj súvisiace normy iných právnych odvetví, vrátane požiadaviek na ochranu informácií, ktoré vyplývajú z medzinárodných dokumentov.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia