7. 7. 2020  9:21      Oliver        
Univerzitní informační systém

Přehled vypsaných témat - Paneurópska vysoká škola


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu: Trestnoprávne apekty ochrany informácií
Stav tématu:
schváleno (prof. JUDr. Peter Polák, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta práva
Garantující pracoviště: Ústav verejného práva (FP)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl:
prof. JUDr. Peter Polák, PhD.
Anotace:
Obsah práce je zameraný na zistenie súčasných možností ochrany informácií a to najmä normami trestného práva hmotného a trestného práva procesného. Do obsahu treba primerane zapracovať aj súvisiace normy iných právnych odvetví, vrátane požiadaviek na ochranu informácií, ktoré vyplývajú z medzinárodných dokumentov.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení