4. 7. 2020  19:35      Prokop        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta práva


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy:
Terorizmus a právne možnosti jeho kontroly
Stav témy:
schválené (prof. JUDr. Peter Polák, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
prof. JUDr. Peter Polák, PhD.
Fakulta:
Fakulta práva
Garantujúce pracovisko: Ústav verejného práva - FP
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Anotácia:
Obsah práce je zameraný na zistenie právnych možností kontroly jednotlivých prejavov terorizmu z pohľadu národnej hmotnoprávnej a procesnej úpravy, ako aj z pohľadu medzinárodnej úpravy.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia