4. 7. 2020  20:33      Prokop        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta práva


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Alternatívne spôsoby riešenia sporov
Stav témy:
schválené (prof. JUDr. Anton Dulak, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta práva
Garantujúce pracovisko: Ústav súkromného práva - FP
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Mgr. Oľga Jausch
Anotácia: Alternatívne spôsoby riešenia sporov, Mediácia, Konciliácia, Facilitácia, Rozhodcovské konanie (arbitráž)

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia