4. 7. 2020  19:20      Prokop        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta práva


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy:
Vec v právnom zmysle
Stav témy:
schválené (prof. JUDr. Anton Dulak, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta: Fakulta práva
Garantujúce pracovisko: Ústav súkromného práva - FP
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Anotácia:
Práca sa zameriava na vymedzenie pojmu vec v právnom zmysle a vymedzenie kategórií veci. Práca zohľadňuje historické súvislosti, súčasné právnoteoretické vymedzenie a úvahy de lege ferenda.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia