13. 7. 2020  13:22      Margita        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta práva


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Význam zavinenia v občianskom práve
Stav témy:
schválené (prof. JUDr. Anton Dulak, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta: Fakulta práva
Garantujúce pracovisko: Ústav súkromného práva - FP
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol: JUDr. Veronika Skorková, PhD.
Anotácia:
Po základnom vymedzení zavinenia a jeho jednotlivých foriem a stupňov sa pozornosť sústreďuje na rozbor jednotlivých zákonných prípadov skúmania a zohľadňovania zavinenia a jeho významu v občianskom práve. Práce teda neopomína najmä odraz zavinenia v zodpovednosti za škodu a jej náhrade, premlčaní zodpovednostných nárokov zo spôsobenej škody a bezdôvodného obohatenia.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-PRA právo

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.