14. 7. 2020  11:55      Kamil        
Univerzitní informační systém

Přehled vypsaných témat - Paneurópska vysoká škola


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Zodpovednosť za neoprávnené použitie autorského diela na internete
Stav tématu:
schváleno (prof. JUDr. Anton Dulak, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: JUDr. Veronika Skorková, PhD.
Fakulta:
Fakulta práva
Garantující pracoviště:
Ústav súkromného práva (FP)
Max. počet studentů:1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl:
JUDr. Veronika Skorková, PhD.
Anotace: Práca sa zameriava na aktuálnu problematiku používania autorských diel na internete s osobitným zreteľom na špecifiká daného prostredia, povahu neoprávnených zásahov do autorského práva, identifikáciu subjektu zodpovednosti a základné princípy danej súkromnoprávnej zodpovednosti.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení