4. 7. 2020  19:37      Prokop        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta práva


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Podnikanie zahraničných osôb na Slovensku
Stav témy:
schválené (prof. JUDr. Anton Dulak, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta práva
Garantujúce pracovisko:
Ústav súkromného práva - FP
Max. počet študentov:
2
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
JUDr. Radka Kolkusová, LL.M., PhD.
Anotácia:
Podmienky podnikania zahraničných osôb na Slovensku sú upravené § 21 ObZ. V zmysle zákona zahraničné osoby môžu podnikať na území Slovenskej republiky za rovnakých podmienok a v rovnakom rozsahu ako slovenské osoby, pokiaľ zo zákona nevyplýva niečo iné. Autor v záverečnej práci skúma jednotlivé formy podnikania zahraničných osôb na Slovensku a analyzuje rozdiely medzi priamym a nepriamym podnikaním zahraničných osôb na Slovensku.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia