4. 7. 2020  20:08      Prokop        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta práva


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Netradičné ochranné známky v EÚ a na Slovensku
Stav témy: schválené (prof. JUDr. Anton Dulak, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta: Fakulta práva
Garantujúce pracovisko:
Ústav súkromného práva - FP
Max. počet študentov:
2
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: JUDr. Radka Kolkusová, LL.M., PhD.
Anotácia:
Dňa 14. januára 2019 nadobudla účinnosť novela zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, ktorá so sebou priniesla zásadné zmeny v práve ochranných známok. Odstránením podmienky grafickej znázorniteľnosti označení, ktoré môžu byť zapísané ako ochranné známky, sa otvoril priestor pre zápis netradičných druhov ochranných známok. Autor analyzuje a skúma jednotlivé druhy netradičných ochranných známok na Slovensku a v EÚ.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia