14. 7. 2020  10:36      Kamil        
Univerzitní informační systém

Přehled vypsaných témat - Paneurópska vysoká škola


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Netradičné ochranné známky v EÚ a na Slovensku
Stav tématu:
schváleno (prof. JUDr. Anton Dulak, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta práva
Garantující pracoviště:
Ústav súkromného práva (FP)
Max. počet studentů:
2
Akademický rok:2019/2020
Navrhl:
Anotace: Dňa 14. januára 2019 nadobudla účinnosť novela zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, ktorá so sebou priniesla zásadné zmeny v práve ochranných známok. Odstránením podmienky grafickej znázorniteľnosti označení, ktoré môžu byť zapísané ako ochranné známky, sa otvoril priestor pre zápis netradičných druhov ochranných známok. Autor analyzuje a skúma jednotlivé druhy netradičných ochranných známok na Slovensku a v EÚ.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení