7. 7. 2020  7:31      Oliver        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta práva


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy:
Rozhodcovské konanie v obchodných veciach
Stav témy:
schválené (prof. JUDr. Anton Dulak, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta práva
Garantujúce pracovisko:
Ústav súkromného práva - FP
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Anotácia:
Rozhodcovská doložka a rozhodcovská zmluva Voľba rozhodcu Stály rozhodcovský súd Kreovanie senátu na stálom rozhodcovskom súde

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia