2. 10. 2020  0:50      Levoslav        
Univerzitní informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta práva


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Konateľ v s.r.o.
Stav tématu: schváleno (prof. JUDr. Anton Dulak, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta práva
Garantující pracoviště:
Ústav súkromného práva (FP)
Max. počet studentů:1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl:
Anotace:
Konateľ ako štatutárny orgán s.r.o. Konateľ a obchodné vedenie Zodpovednosť konateľa v s.r.o. Vzťah konateľa a valného zhromaždenia v s.r.o.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení