Oct 21, 2020   7:14 a.m.      Uršuľa        
University information system

Summary of topics offered - Faculty of Law


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Konateľ v s.r.o.
State of topic:
approved (prof. JUDr. Anton Dulak, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty: Faculty of Law
Supervising department:
Ústav súkromného práva - FP
Max. no. of students:
1
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
Annotation:
Konateľ ako štatutárny orgán s.r.o. Konateľ a obchodné vedenie Zodpovednosť konateľa v s.r.o. Vzťah konateľa a valného zhromaždenia v s.r.o.

There are no limitations of the topic