21. 10. 2020  7:02      Uršuľa        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta práva


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Konateľ v s.r.o.
Stav témy:
schválené (prof. JUDr. Anton Dulak, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta: Fakulta práva
Garantujúce pracovisko:
Ústav súkromného práva - FP
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Anotácia: Konateľ ako štatutárny orgán s.r.o. Konateľ a obchodné vedenie Zodpovednosť konateľa v s.r.o. Vzťah konateľa a valného zhromaždenia v s.r.o.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia