2. 7. 2020  11:25      Berta        
Univerzitní informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta psychológie


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Psychometrické vlastnosti dotazníka Hexaco-100
Stav tématu:
schváleno (prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta psychológie
Garantující pracoviště:
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl:
doc. Mgr. Elena Lisá, PhD.
Anotace:
Cieľom výskumnej štúdie bude overiť vybrané psychometrické vlastnosti dotazníka Hexaco-100. Literatúra: Lisá, E., Kališ, M. (2019). Psychometrické charakteristiky dotazníka Hexaco-100 použitého vo výberovej a nevýberovej situácii. In: J. Procházka, T. Kratochvíl, M. Vaculík (Eds.), Psychologie práce a organizace 2019. Brno : Masarykova univerzita, 2019. ISBN 978-80-210-9488-8, s. 144-153.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení