12. 8. 2020  8:22      Darina        
Univerzitní informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta práva


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu:
Vedľajšie dojednania pri kúpnej zmluve
Stav tématu:
schváleno (prof. JUDr. Anton Dulak, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
doc. JUDr. Denisa Dulaková Jakúbeková, PhD.
Fakulta:
Fakulta práva
Garantující pracoviště:
Ústav súkromného práva (FP)
Max. počet studentů:
2
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl: doc. JUDr. Denisa Dulaková Jakúbeková, PhD.
Anotace:
Študent rozoberie právnu úpravu tzv. vedľajších dojednaní pri kúpnej zmluve, a to jednak z pohľadu Občianskeho zákonníka, ale aj ďalších právnych predpisov (Obchodný zákonník). Súčasťou práce bude porovnanie právnej úpravy vedľajších dojednaní pri kúpnej zmluvy s právnymi poriadkami iných štátov.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení