Aug 12, 2020   5:52 a.m.      Darina        
University information system

Summary of topics offered - Faculty of Law


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Vedľajšie dojednania pri kúpnej zmluve
State of topic:
approved (prof. JUDr. Anton Dulak, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Law
Supervising department: Ústav súkromného práva - FP
Max. no. of students:
2
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
Annotation:
Študent rozoberie právnu úpravu tzv. vedľajších dojednaní pri kúpnej zmluve, a to jednak z pohľadu Občianskeho zákonníka, ale aj ďalších právnych predpisov (Obchodný zákonník). Súčasťou práce bude porovnanie právnej úpravy vedľajších dojednaní pri kúpnej zmluvy s právnymi poriadkami iných štátov.

There are no limitations of the topic