7. 7. 2020  9:20      Oliver        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta práva


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Vydržanie v právnom poriadku Slovenskej republiky
Stav témy: schválené (prof. JUDr. Anton Dulak, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. JUDr. Denisa Dulaková Jakúbeková, PhD.
Fakulta:
Fakulta práva
Garantujúce pracovisko:
Ústav súkromného práva - FP
Max. počet študentov:2
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Anotácia:
Študent spracuje problematika zániku vlastníckeho práva titulom vydržania, a to jednak v zmysle všeobecnej úpravy (Občiansky zákonník), ale aj ďalších súvisiacich predpisov.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia