4. 7. 2020  20:30      Prokop        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta práva


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Právny štát
Stav témy:
schválené (doc. JUDr. Boris Balog, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta práva
Garantujúce pracovisko:
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín - FP
Max. počet študentov:3
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
JUDr. Žaneta Surmajová, PhD.
Anotácia: Pojem právny štát, koncepcie právneho štátu, materiálny právny štát, formálny právny štát, princípy právneho štátu

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia