8. 8. 2020  22:56      Oskar        
Univerzitní informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta práva


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Dedenie nehnuteľností
Stav tématu:
schváleno (prof. JUDr. Anton Dulak, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. JUDr. Bronislava Pavelková, PhD.
Fakulta: Fakulta práva
Garantující pracoviště:
Ústav súkromného práva (FP)
Max. počet studentů:
2
Akademický rok:2019/2020
Navrhl:
doc. JUDr. Bronislava Pavelková, PhD.
Anotace:
Diplomová práca má za cieľ v prvom rade špecifikovať, čo sa rozumie nehnuteľnosťou, ale nielen na území Slovenskej republiky, ale aj v kontexte aspoň okolitých právnych poriadkov, porovnať tieto právne úpravy a následne sa venovať problematike dedenia týchto nehnuteľností, najmä v prípade cezhraničného dedenia. Práca má zaujímavý teoretický aj praktický presah, keďže veľa slovenských štátnych občanov žije v blízkom Rakúsku a Maďarsku.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení