7. 7. 2020  7:41      Oliver        
Univerzitní informační systém

Přehled vypsaných témat - Paneurópska vysoká škola


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu: Dedenie nehnuteľností
Stav tématu:
schváleno (prof. JUDr. Anton Dulak, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta práva
Garantující pracoviště: Ústav súkromného práva (FP)
Max. počet studentů:
2
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl: doc. JUDr. Bronislava Pavelková, PhD.
Anotace:
Diplomová práca má za cieľ v prvom rade špecifikovať, čo sa rozumie nehnuteľnosťou, ale nielen na území Slovenskej republiky, ale aj v kontexte aspoň okolitých právnych poriadkov, porovnať tieto právne úpravy a následne sa venovať problematike dedenia týchto nehnuteľností, najmä v prípade cezhraničného dedenia. Práca má zaujímavý teoretický aj praktický presah, keďže veľa slovenských štátnych občanov žije v blízkom Rakúsku a Maďarsku.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení