6. 6. 2020  16:09      Norbert        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav klinickej psychológie (FPS)


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Voľná téma z oblasti poradenskej psychológie a psychoonkológie
Stav témy:
schválené (prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
doc. PhDr. Eva Naništová, CSc.
Fakulta:
Fakulta psychológie
Beh:
Bratislava
Garantujúce pracovisko: Ústav klinickej psychológie - FPS
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
doc. PhDr. Eva Naništová, CSc.
Anotácia:
Výskumne orientovaná téma, zameranie a výskumný dizajn budú špecifikované po konzultácii.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia