Aug 7, 2020   6:27 a.m.      Štefánia        
University information system

Summary of topics offered - Faculty of Law


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Právne aspekty ochrany osobných údajov v zdravotníctve
State of topic:
approved (prof. JUDr. Peter Polák, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Law
Supervising department:
Ústav verejného práva - FP
Max. no. of students:
4
Academic year:
2019/2020
Proposed by: doc. JUDr. Ing. Branislav Cepek, PhD.
Annotation: V diplomovej práci sa bližšie analyzujú právne vzťahy pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v súvislosti s ochranou osobných údajov pacienta.

There are no limitations of the topic